Felles brannpumpeBrukermanual for Otter motorpumpe


Brannpumpa står bak sjøbu på Indre Tronderøy.


Medlemmer i velforeningen og brannvesenet kjenner plasseringen og kode til skap.


Brannpumpa testes en gang i året, på sommerfest i velforeningen.   NødplakatNødplakat med GPS-koordinatorer for Bliksund brygge.   


Alle kan lage slik plakat for sitt sted her hos Statens Kartverk


HjertestarterVelforeningen har egen hjertestarter. Den er plassert på Bjørnnholmen, sørvestsiden Gr 97/ 30.


Den står også oppført i hjertestartregisteret.